Bulunduğunuz Yer: Ana Sayfa > Laboratuar Profili

Laboratuar Profili

1. Giriş
Olağanüstü bir teknik ve imalat ekibi tarafından desteklenen Labthink, iki test laboratuarı kurmuştur: Labthink Araştırma Laboratuarı ve Ulab Bulut Test Laboratuarı. Laboratuarların toplam alanı 500 m2’nin üzerindedir ve engelleme, gerilme dayanımı, ısıl yapışma, hot tack, sürtünme katsayısı, kalınlık, yırtılma, darbe, ısı dayanımları, sızıntı, tutkal sürekliliği, yapışma, renk dayanıklılığı, gaz kromatografi vb. özelliklerini test etmek üzere 5 milyon USD değerinde 150’den fazla test cihazı bulunmaktadır.

2. Labthink Araştırma Laboratuarı 2000 yılında kurulmuştur.  Önceki laboratuarın seviyesi, yıllarca süren çalışma ve geliştirmenin ardından yükseltilmiş, daha önce faaliyet gösteren 5 profesyonel laboratuar – Geçirgenlik, Fiziksel Özellik, Ultra Yüksek ve Düşük Sıcaklık, Organik Su Buharı Geçirgenliği ve Buğulanma Test Laboratuarları – birleştirilerek engelleme, fiziksel ve buğulanma test kapasitesiyle donatılmış ve devasa ve karmaşık bir laboratuar olarak yeniden yapılandırılmıştır. Yeni laboratuar, Labthink test cihazları, aksesuarları ve aletlerinden oluşan ve yıl boyunca 23°C/50% BN değerlerinde muhafaza edilen kapsamlı bir test grubu ile donatılmıştır. Olağan deneyler, araştırma projeleri ve eğitim programları bu laboratuarda düzenlenmekte ve gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, uluslararası müşterilere yönelik ürün demoları da bu laboratuarda yapılmaktadır.  Kurulduğu tarihten bu yana araştırma laboratuarımızda çeşitli ulusal araştırma projeleri, standart taslak çalışmaları ve tanınmış araştırma kurumları ve üniversiteler ile işbirliği içinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Labthink laboratuarı, verilerin istikrarını ve uluslararası düzeyde evrenselliğini muhafaza etmek amacıyla, Pira International tarafından düzenlenen laboratuarlar arası veri karşılaştırma etkinliklerine düzenli olarak katılmaktadır ve sürekli olarak geniş bir kabul ve takdir görmektedir.

Labthink Araştırma Laboratuarı

2.1. Laboratuar Fonksiyonları
● Numune testlerinin gerçekleştirilmesi ve profesyonel analiz raporları temin edilmesi,
● Özel numunelere, olağan dışı testlere ve tehlikeli testlere ilişkin çeşitli test şartlarının karşılanması,
● Veri izleme ve ölçümleme hizmetlerinin sağlanması,
● Tipik deney veri paketlerinin sağlanması,
● Ulusal ve uluslararası araştırma projelerine katılım ve bunların sonuçlarının yayınlanması,
● Ulusal standartların taslak haline getirilmesi, oluşturulması ve revize edilmesi ve uluslararası standart ve yöntemlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi,
● Uluslararası akademik bilgilendirme etkinliklerine ve seminerlerine katılım,
● Ulusal ve uluslararası laboratuarlar arası veri karşılaştırma etkinliklerine katılım ve bunların sonuçlarının yayınlanması,
● Yeni test cihazlarının, projelerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve hatalarından ayıklanması,
● Laboratuar ayrıca uluslararası müşterilerin kabulünden, bilgilendirilmesinden ve bunların yanı sıra personel beceri eğitimlerinin gerçekleştirilmesinden de sorumludur.
2.2. Başarılar
● Taslak Çalışması Yapılan Standartlar

2007
Ulusal Standart GB/T 21529-2008'in taslak haline getirilmesi: <Plastik film ve levhalarda su buharı iletim hızının belirlenmesi – Elektrolitik saptama sensör yöntemi>
2010
Endüstriyel standardın taslan haline getirilmesi (Proje No.2009B034):  <İthal ve ihraç tekstil ürünlerinde fonksiyonel test yöntemleri – Su buharı iletim özellikleri >
2010
Ana taraf olarak, ulusal standardın oluşturulması: <Plastik film ve levhalarda su buharı iletim hızının belirlenmesi – Nem saptama sensör yöntemi>
2011
Ana taraf olarak, ulusal standardın oluşturulması: <Ambalaj malzemesi: Plastik film, levha ve ambalajlarda organik buhar iletim hızına ilişkin test yöntemi – İzostatik yöntem> Bu standart yayınlanmak üzere Çin Standardizasyon İdaresi tarafından onaylanmıştır.
2011
Ana taraf olarak, giriş,çıkış denetimlerine ve karantinaya yönelik endüstriyel standardı revizyon projesinin taslak haline getirilmesi (Proje No.: 2009B206; Kategori: Gıda ile temas eden malzemeler) -- <Kontrollü ve değiştirilmiş atmosferde ambalajlanan taze kesilmiş ürünlere yönelik gıda ile temas eden malzeme test yöntemi>
2011
Ana taraf olarak GB 8809-88 No.lu ulusal standardın revizyonu: <Plastik filmde sarkaç darbesi dayanımına yönelik Standart Test Yöntemi >
2012
Ana taraf olarak, ulusal standardın oluşturulması: <Ambalaj kabı – Headspace gaz içeriğine yönelik test yöntemi> ve <Ambalaj malzemesi – Esnek dokuların sızdırmazlık yüzeylerini oluşturan termoplastik polimerlerin ve karışımların ısıl yapışma kuvvetine (hot tack) yönelik test yöntemi>
2012
Ana taraf olarak, ulusal standardın oluşturulması: <Isıyla Büzüşebilen Filmler – Büzüşme özelliklerinin belirlenmesi>


● Araştırma Projeleri

2006-2012
Kalite ve Denetim Genel idaresi bilimsel projesi -- <Yumuşak ambalaj malzemelerinin geçirgenliğine ilişkin veri uydurma analiz teknolojisi hakkında araştırma> (Proje No.:   2006QK94). Bu projenin direkt sonuçları arasında; Geçirgenlik testi için veri uydurma programı, yaygın kullanılan malzemeler için gaz geçirgenliği veritabanı ve ultra yüksek ve ultra düşük sıcaklıkta gaz geçirgenliği cihazı bulunmaktadır.
2008-2012
Kalite ve Denetim Genel idaresi bilimsel projesi (Proje No.: 2009QK270): <Akım Dayanıklılığı Test Cihazının Geliştirilmesi>
2009-present
Pekin Belediyesi Kalite ve Teknoloji Denetim İdaresi ile işbirliği içinde başlatılan ve gerçekleştirilen ticari ambalaj kabı geçirgenlik testi projesi – Gıda ambalajlama nihai pazarının durumu hakkında araştırma ve tespit çalışmaları.
2009-2012Kalite ve Denetim Genel idaresi bilimsel projesi (Kalite denetimi bölümü) -- <Geçirgenlik test cihazları için kalibrasyon cihazı ve plastik filmlerde gaz geçirgenliği için referans film geliştirilmesi>
2010-2011
Dünyanın ilk ve sadece bu işe özel Kap Gaz Geçirgenliği Test Cihazının geliştirilmesi
2010-2012
11. Ulusal Beş Yıllık Bilimsel Destek Projesi kapsamındaki “Gıda ambalaj malzemelerine yönelik geçirgenlik testi cihazlarının geliştirilmesi” projesinde cihaz geliştirmesinden, cihaz optimizasyonundan, cihaz performans testinden ve cihazın hata ayıklamasından sorumlu kurum (Proje No.:  2009BAK58B01-04)---<Ürün Kalitesi ve emniyetine yönelik tespit teknolojisi ve cihazının geliştirilmesi>

● Laboratuarlar Arası Veri Karşılaştırma Etkinlikleri
2005
Almanya’da yapılan, dünyaca ünlü Laboratuarlar Arası Veri Karşılaştırma Etkinlikleri
2005
Ünlü bir Asya laboratuarı olan Tayland Ulusal Ambalajlama Merkezi Laboratuarı için yapılan veri istikrarı ve karşılaştırması çalışması
2008
Şanghay Gıda ve İlaç Ambalaj Malzemeleri Kontrol Merkezi ile işbirliği içinde gerçekleştirilen, plastik filmler için oksijen ve su buharı geçirgenliği veri karşılaştırması projesi
2009
Pira International laboratuarlar arası veri karşılaştırması
2010
Pira International laboratuarlar arası veri karşılaştırması
2011
Pira International laboratuarlar arası veri karşılaştırması
2012
Pira International laboratuarlar arası veri karşılaştırması

● Diğer Başarılar
Labthink, CNCA (Çin Halk Cumhuriyeti Belgelendirme ve Akreditasyon Kurumu) tarafından başlatılan Laboratuar Uzmanlık Testi Projesini 2007 yılında başarıyla tamamladı – “Plastik Ambalaj Malzemelerinde Engelleme Testleri – Oksijen ve Su Buharı İletim Testleri”.
Labthink 2003 yılından bu yana çeşitli ulusal ve uluslararası bültenlerinde 88 adet araştırma makalesi ve bilimsel makale yayınlamıştır.

3. Ulab Bulut Test Laboratuarı
Ulab Bulut Test Laboratuarı, 2012 yılında malzeme denetimi ve Ulab analiz işleri için kurulmuştur. Bu laboratuar Labthink’in mevcut en son akıllı ambalaj test cihazları ve akıllı laboratuar yönetim sistemi –“Bulut Test Yönetimi Sistemi”– ile donatılmıştır. Bu sistem Nesnelerin İnterneti ve Bulut Bilişim Teknolojisi bazında geliştirilmiştir ve test cihazlarını, verilerini, iş akışlarını, sonuçlarını, raporlarını ve analizlerini bilgi akışı içine etkin bir şekilde entegre etmekte ve sadece laboratuar verimliliğini büyük ölçüde yükseltmekle ve işçilik maliyetlerini önemli derecede azaltmakla kalmayıp, ayrıca müşterilere kendi kendilerine kullanabilecekleri, rahat, uygun ve yüksek verimlilikte test ve veri analizi hizmetleri de sağlamaktadır.  Labthink şu an itibarı ile her yıl yaklaşık 8,000 numune için tüm ambalajlama emniyet denetimlerini gerçekleştirebilmektedir. Ulab Bulut Test Laboratuarının verimliliği ve üretkenliği, geleneksel laboratuarlarınkinden çok daha fazladır. Ayrıca, Ulab’in boyutları ve kapasitesi de hala gelişmekte ve artmaktadır.

Ulab Bulut Test Laboratuarı

Laboratuar Fonksiyonları
● Yiyecek ve içecek endüstrisi için kapsamlı bir aralıkta ambalaj emniyeti denetimlerinin sağlanması
● Otomatik veri analizi ve araştırma hizmetlerinin sağlanması
● Ambalajlama ile ilişkili şirketlere sorun tespiti ve giderimi ile danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
● Endüstriyel veri birikimi ve model inşası hizmetlerinin sağlanması.